Welkom

In deze site geef ik een beeld van mijn praktijk, werkwijze en wie ik ben. Het is een informatieve site waarbij ik je uitnodig om datgene te lezen waar je belangstelling ligt. Hieronder een algemeen beeld. Wil je meer specifieke informatie, dan verwijs ik naar de thema’s (op de smart teken: =Menu).

Werkelijke verandering kan je in je lichaam ervaren:

De combinatie van Rebalancing®, en Hypnotherapie is een kracht waarin de stromingen elkaar versterken; de kracht van lichaam en geest. Het kan zijn dat je verstandelijk precies weet wat goed voor je is, maar toch val je steeds weer terug in oude gedragspatronen. Vaak voelen we ons zo vertrouwd met allerlei rollen die we in het leven vervullen, dat we het contact met onze authentieke wijze van zijn wat verloren hebben. Psychische en lichamelijke ongemakken zijn hier het gevolg van.

Wil jij leven zoals je werkelijk bent, met open hart in het leven staan, leven vanuit jouw puurheid? Een sessie bij mij kan je op je levenspad verder helpen. Jouw vragen en wie jij bent geven richting aan de behandeling. Ons contact is belangrijk. Vanuit deze basis werk ik met diverse technieken; afkomstig o.a. uit coaching& counseling, hypnotherapie en rebalancing. Rebalancing wordt vaak op een massagetafel gegeven. Tijdens de massage wordt er aandacht gegeven aan de ontspannen en gespannen delen in ons lichaam. Vastgezette energie kan weer gaan stromen. Wanneer we spanning loslaten, kan het lichaam in “zijn natuurlijke staat” terugkeren. Je voelt je weer meer in balans. Ook als er blijvende beperkingen in je levenssituatie zijn.

Cliënten zeggen regelmatig dat ze verslaafd zijn aan mijn handen. Dit komt doordat ik als rebalancer geleerd heb om op een contactvolle manier aan te raken. Samen met onze aandacht aanwezig zijn bij wat er in het lichaam gebeurt geeft verdieping in de werking van de sessie. Ik maak gebruik van een breed aanbod om bij jou aan te sluiten. Een cliënt zei eens “er is geen dag hetzelfde geweest bij jou”, ze had dit als inspirerend ervaren. Echter is er niet één techniek of benadering succesvol voor iedereen. De genezende factor komt nog altijd door het contact en niet door de therapiekeuze. Daarom vind ik ons contact heel belangrijk en vraag ik van de cliënt om mij goed op de hoogte te houden van wat er speelt. Bij een goed contact kan ik goed aansluiten en dat is bevorderlijk voor het proces.

We kunnen zelfs bijvoorbeeld afspreken om in de natuur een sessie te doen, want de natuur kan je spiegelen en antwoorden geven. Maar om te beslissen waar jij behoefte aan hebt, is het belangrijk dat we eerst duidelijk gaan krijgen waar jij voor wilt gaan. Door te voelen wat je nou écht raakt en waar jij nu echt voor wilt gaan, bevorder je jouw eigen kracht. Ieder mens heeft een zelf genezend vermogen. Wanneer je leert jouw eigen innerlijke kompas te volgen, dan kan dit zelf genezende vermogen optimaal gaan functioneren. Het jezelf beter leren kennen helpt je ook om minder kritisch en remmend naar jezelf te zijn. Door te handelen naar wat voor jou belangrijk is, leert je omgeving je beter kennen. Doordat mensen je beter leren kennen is de kans groot dat contact, warmte en verbondenheid in je leven toenemen.

Mijn werkwijze doet dus een beroep op je zelf herstellend vermogen. Hierdoor wordt terugval verkleind of zelfs voorkomen. Verkrampende overtuigingen als “ik kan dat niet” (verleden) of “als ik dat bereikt heb is het pas goed” (toekomst) hebben letterlijk invloed op ons. Door onze leefwijze houden we spanningen (bewust en onbewust) vast in ons zelf. Ons leefpatroon is letterlijk voelbaar in ons lichaam. Bij de één spelen bijv. de nekspieren snel op, bij de ander de rugspieren….

Wanneer je bewust doorvoelt wat iets voor je betekent. Dan pas kan er verandering plaatsvinden. Om je iets eigen te maken, is het niet voldoende om iets te doorzien/te begrijpen. Het is ook nodig ervaringen te belichamen; om in je lichaam te ervaren wat iets met je doet. Lichaamsbewustzijn heeft dus een belangrijke rol in de sessie.

Een behandeling stimuleert je om in contact te komen met minder bewuste delen van jezelf.

In de sessie maken we contact met een diepe vaak onbewuste waarheid in jou. We kunnen gebruik maken van trance waardoor je meer bewust aanwezig bent. Je verliest dus niet de controle over jezelf, maar wordt gestimuleerd om bij je eigen wil en waarheid uit te komen.

Wist je al dat het vaak niet onze “zwakheid”, maar onze kracht is waar we de meeste moeite mee hebben? Onze belemmeringen zijn ons vertrouwd geworden…maar vaak is het spannend als je vol voor je mogelijkheden gaat. En mocht het behulpzaam zijn, dan oefenen we desgewenst om je vaardigheden te vergroten. Vaak is één sessie al voldoende om je vooruit te helpen. Bij meerdere sessies bekijken we tussentijds of onze afspraken bijgesteld moeten worden. Wel moet ik vermelden dat ik ondersteuning kan bieden bij vele hulpvragen, maar dat ik bij alcohol- en drugsverslaving en/of ernstige psychiatrische problematiek, zal doorverwijzen naar de daarvoor bestaande specialistische hulp. Eetverslaving, omgaan met een lichamelijke ziekte, hoog sensitiviteit, seksueel misbruik, burn out… dit soort thema’s hebben extra mijn aandacht gehad tijdens mijn leerproces tot professioneel hulpverleenster.

Wist je dat:

Er meerdere vormen van HSP zijn. Ikzelf herken me meer in de extraverte vorm (HSS).

Het bij stress/burn out niet gaat om de balans tussen draagkracht en draaglast, maar om het leven van jouw levenswaarden die je veerkrachtig maken.

Je in het leven gevangen kunt zitten in het diëten, maar als je geen zicht hebt in jouw trigger, dat het dan lastig zal worden om met jezelf in balans te komen.

Dat traumaverwerking niet voor iedereen wenselijk is; herbeleving kan ook her traumatiserend werken.

In mijn ondersteuning gaat het om dat je in het dagelijks leven weer vrij kan leven. Hoe groot jouw hulpvraag ook mag lijken. We maken er een duidelijke hulpvraag van zodat jij er met bewuste inzet aan kan werken (in plaats van, in sommige gevallen, door de bomen het bos niet meer te zien). Ook met een preventieve zorgvraag kun je bij mij terecht. Zorg voor jezelf en je naasten voorkomt klachten en maakt dat je bewust en capabel in het leven kan staan.

Sinds 2006 werk ik als erkend therapeut zelfstandig, naast mijn parttime baan in de zorg. Ik voldoe aan de recente opleidingseisen en ben door de LVNT en RBCZ erkend. Jaarlijks school ik me bij, waardoor ook ik lerend blijf in mijn vak. Het werken met mensen is vak dat altijd boeiend blijft.